You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور / عضویت
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 1397
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان - مدیر عامل :مرتضی تیموری
ACECR
زمینه فعالیت :

فعالیت در زمینه ها و حوزه های پژوهشی، آموزشی (کوتاه مدت و آموزش عالی) و فرهنگی

محصولات / خدمات :
03133912543
دانشگاه صنعتی اصفهان- جهاد دانشگاهی.

آخرین نمایشگاه برگزار شده

اولین نمایشگاه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان 1397
parsewood
32

برگزار کنندگان نمایشگاههای ایران